Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi, siaradom â rhai o Davidiaid a Dafyddiaid mawr Canolfan Mileniwm Cymru ynglŷn â’r hyn sy’n eu gwneud yn falch o fod yn Gymro.  Boed hynny’n gawl, cwts, neu ganu Calon Lân ag angerdd, mae yna ddigonedd i’w garu am wlad y gân.

Dyma’r hyn roedd ganddynt i’w ddweud…

Enw: Daf James

Teitl Swydd: Cyfansoddwr i Tiger Bay

Balch o fod yn Gymro?

Rwyf yn falch bod gennym ein hiaith brydferth neilltuol ein hunain a diwylliant anhygoel o gyfoethog, sydd wedi goroesi er gwaethaf popeth.

Pwy yw’ch arwr o Gymro a pham? 

A oes gennyf hawl i enwi fy rhieni?  Maent yn Gymreigaidd iawn ac yn bur fendigedig; ac fe wnaethant fwy i mi ac i’m Cymreictod nag unrhyw seren enwog.

Beth mae Dydd Gŵyl Dewi’n ei olygu i chi? 

Mae’n ben-blwydd imi! A Dafydd yw fy enw, yr enw Cymraeg am David, ac fe’m ganwyd yn Ysbyty Dewi Sant, ac felly yn y bôn rwyf mor Gymreig, credaf y dylent ystyried diddymu fy nhâl am groesi Pont Hafren.

 

Enw: David Mahoney
Teitl Swydd: Cynhyrchydd / Cyfarwyddwr Creadigol a Cherddorol

Beth sy’n eich gwneud yn falch o fod yn Gymro?

Rwy’n caru angerdd ein gwlad a sut rydym yn cefnogi popeth a wnawn, bob amser yn cyflawni llawer mwy nag a ddylem o genedl mor fechan, boed hynny mewn chwaraeon, menter neu ddiwylliant.  Nid oes unlle arall y byddai’n amgenach gennyf ei alw’n gartref!

Pwy yw’ch arwr o Gymro a pham?

Mae yna gynifer i ddewis ohonynt, ond i mi, mae’n rhaid iddynt fod y rheiny sydd wedi rhoi Cymru’n bendant ar y map cerddorol rhyngwladol, Tom Jones a Shirley Bassey – nid oes neb tebyg iddynt!

Beth a olyga Dydd Gŵyl Dewi i chi?

Nid oes yna byth ddiwrnod na ddylem fod yn aruthrol falch o’n cenedl, ond mae Dydd Gŵyl Dewi bob amser wedi bod yn gyfle i gyhwfan y faner hyd yn oed yn uwch nag arfer.  Mae’n ddiwrnod i ddathlu, i ddatgan yn groch ac i ddweud wrth y byd pam nad oes yna unlle’n well na gwlad y gân!

 

Enw: David Pearce
Teitl Swydd: Cyfarwyddwr Strategol

Beth sy’n eich gwneud yn falch o fod yn Gymro?

Y teimlad aruthrol o falchder a ddaw o bopeth sy’n Gymreig, o glywed nodau cyntaf yr anthem genedlaethol i weld baner ein cenedl yn cyhwfan yn uchel, i arogl ein cefn gwlad hardd.

Pwy yw’ch arwr o Gymro a pham? 

Aneurin Bevan, am feddu ar y rhagwelediad a’r gallu i ysbrydoli’r wlad i greu gwladwriaeth les sy’n destun cenfigen y byd.

Beth a olyga Dydd Gŵyl Dewi i chi?       

Amser i ddathlu bod yn Gymro a diwrnod i gofio cymaint o ddoniau gwych sydd gennym yng Nghymru.

Enw: David Horgan

Teitl Swydd: Rheolwr Gweithrediadau Cwsmeriaid

Beth sy’n eich gwneud yn falch o fod yn Gymro?

Angerdd y Cymry a fy nhreftadaeth Gymreig, hefyd gweld fy mab yn defnyddio’r Gymraeg.

Beth rydych yn ei garu am Gymru?

Canu yn Gymraeg a defnyddio fy Nghymraeg bob diwrnod yn fy ngwaith.

Pwy yw’ch arwr o Gymro a pham?

Ar wahân i Nessa o Gavin & Stacey a thîm rygbi Cymru, Tom Jones. Credaf ei fod o’n wych, ac o fod wedi’i gyfarfod o, fe allwn wrando ar ei storïau hanesyddol drwy’r dydd a gwrando arno’n canu.

Beth rydych chi’n ei garu am fod yn Gymro? Gadewch inni wybod eich rhesymau dros #DathluCymru ar Facebook neu Twitter.