Sioeau cerdd LGBT (Pobl Lesbaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol) a luniodd genhedlaeth

Gan fod Chwefror yn Fis Hanes LGBT (http://lgbthistorymonth.org.uk/), meddyliasom y byddai’n briodol talu teyrnged i rai o’r hanesion mwyaf blaengar o’r llwyfan.  Dros yr 20 mlynedd diwethaf, daeth ysbryd bywiog a gweithredol rhai sioeau cerdd yn rhan anhepgor o ddiwylliant poblogaidd, gan weu ei hun i wead cymdeithasol y dwthwn hwn.  Mae dylanwad diwylliant poblogaidd ar agweddau cyhoeddus yn wastad wedi bod yn sylweddol, ac oherwydd bod ganddo’r gallu i newid calonnau a meddyliau, fel ei gilydd, mae wedi bod â rhan anferth yn y pontio i gael eu derbyn.

Mae theatr gerddorol wedi bod ers amser maith yn allfa fynegiant i’r gymuned, gan ddarparu amgylchedd diogel, creadigol i amrywiaeth ffynnu.  Mae dathlu a chydnabod y gymuned LGBT yn golygu mwy o lawer na chwifio baner, ac mewn amseroedd ansicr, mae’r sioeau hyn ffordd o’n hatgoffa y gallwn ddathlu pob cariad, pob amser.

Rent

Wrth i’r sioe gerdd roc uchel ei chlod ddathlu’i phen-blwydd yn 20 oed, mae’n stori sy’n dal i atseinio â chynulleidfaoedd heddiw.  A hithau’n ddehongliad cyfoes o La Boheme, mae’r sioe gerdd gu yn gyforiog o gymeriadau rhywiol amrywiol ac mae’n adrodd hanes di-flewyn ar dafod artistiaid tlawd yn y West Village ym Manhattan.  Gan fod yn hanes am AIDS, cariad a chyfeillgarwch â chefndir diwylliannol bohemia Efrog Newydd yn gefndir iddi, enillodd Rent Wobr Tony, gwobr a chwenychir yn fawr, yn 1996, ynghyd â Gwobr Pulitzer am ddrama yn yr un flwyddyn.

A hithau efallai’n un o’r cymeriadau LGBT mwyaf mewn theatr gerddorol, mae’r anffodus Angel yn marw o AIDS. Er bod ei stori’n drychinebus, mae’i chymeriad a’i melyster wrth graidd y sioe gerdd, gan ei bod yn ymgorffori hunan-dderbyn, amrywiaeth a byw bywyd gyda chariad.

Mae’r cynhyrchiad Prydeinig cyfredol o Rent ar daith ledled y wlad, a bydd yn ymuno â ni yn Theatr Donald Gordon ym mis Ebrill.  Gwnewch yn sicr eich bod yn gweld yr adfywiad diweddaraf, sy’n cynnwys Lucie Jones, un o gystadleuwyr Eurovision a’r X Factor sy’n un o’r sêr!

Kinky Boots

Gwnaeth Kinky Boots, a addaswyd o’r perfformiad o 2005 o’r un enw, ei hôl ar theatr yn ystod ei hamser byr.  A hithau wedi’i hysgrifennu gan Harvey Fierstein gyda cherddoriaeth gan Cyndi Lauper, gwnaeth y sioe gerdd syfrdanol ei ffordd i’r West End yn 2015 ac agorodd i adolygiadau gwych.

Try Kinky Boots y busnes esgidiau i fod yn fusnes sioeau, gan adrodd hanes Charlie Price, dyn sy’n ei chael hi’n anodd cynnal y busnes teuluol. Gyda thynged busnes esgidiau’i dad yn y fantol, caiff ei ysbrydoli gan berfformiwr cabaret a drag queen, Lola, i gynhyrchu lein o esgidiau stileto coch hyd at y cluniau.

Gan fod yn hanesyn twymgalon o wyrdroi ystrydebau ac o gofleidio cael eich derbyn, dywed y sioe gerdd wrth y cynulleidfaoedd am orchfygu’u hofnau a dymchwel rhagfarn, gyda chyfaredd a hudoliaeth.

The Color Purple

Gan fod wedi’i seilio ar y nofel gan Alice Walker, mae The Color Purple (sioe gerdd) yn dilyn brwydr un wraig i orchfygu anawsterau anhygoel dros fywyd a chariad yn erbyn cefndir o wahanu yn Neheubarth yr UDA.

Mae’r sioe gerdd emosiynol wedi profi mor ddiwylliannol arwyddocaol â’i chymar llenyddol dros y 12 mlynedd diwethaf – gan ennill 13 Gwobr Tony ganmoliaethus yn ystod ei dau  rediad yn Broadway.

O’i hymddangosiad cyntaf ar y llwyfan yn 2005, mae The Color Purple (y sioe gerdd) wedi swyno calonnau a meddyliau’i chynulleidfaoedd drwy archwilio themâu tyndra hiliol, rhywioldeb, rhagfarn a hawliau merched.

Mae’n cynnig cipolwg heb ymddiheuro a thorcalonnus ar fywyd merched mewn cymuned wledig yn yr 1930au a’u brwydr dros gydraddoldeb a chariad.  Mae hefyd yn cael ei dathlu am archwilio rhywioldeb merched a’u derbyniad o hynny, yn ystod cyfnod pan nad oedd merched i raddau helaeth yn rheoli’u tynged eu hunain.

Mae sêr yn y ddrama rymusol hon yn y gorffennol wedi cynnwys yr enillydd Oscar, Jennifer Hudson, ac un o sêr y cyn-grŵp pop Destiny’s Child, Michelle Williams.

Hedwig and the Angry Inch

Mae’r sioe uchel ei chlod yn dilyn hanes Hedwig Schmidt, trawswisgwr o Ddwyrain yr Almaen, ac mae’n ymdrin â chymhlethdodau a chanlyniadau llawdriniaeth i newid rhywedd.  Mae ‘Hedwig and the Angry Inch’ wedi dod yn ffefryn ymysg cynulleidfaoedd theatrau.

Er mai prin fod yr hanes penodol hwn yn cael ei ystyried yn brif frwd, fe’i cerir am ei bortread diffuant o arwr modern a didwyll.  Gan fynd i’r afael â themâu fel harddwch, dicter ac anffurfio, mae Hedwig yn hysbys fel un o rolau mwyaf corfforol ymestynnol theatr i actorion.

Dechreuodd yr ymgorfforiad diweddaraf gan Broadway o’r sioe gerdd roc enwog ar ei thaith yn 2014 cyn gorffen yn 2015, ac fe gafodd y nifer uchel o wyth o enwebiadau Gwobr Tony, gan ennill pedair yn 2014.  Yn ystod ei rhediad 18 mis, roedd ganddi actorion sy’n enwau cyfarwydd yn y byd theatraidd, sef Neil Patrick Harris, Michael C. Hall, Darren Criss a Taye Diggs.

Priscilla, Queen of the Desert

Gyda thros 500 o wisgoedd ysblennydd a 200 wisgoedd pen syfrdanol, mae’r sioe  gerdd gynnes a chalonogol hon yn croniclo taith tri chyfaill sy’n mynd ar daith sy’n gweddnewid ar draws cefn gwlad gwyllt Australia mewn hen fws tolciog a chanddo’r llysenw hoffus, Priscilla.

Mae Priscilla, Queen of the Desert, yn mynd i’r afael â rhywedd, rhywioldeb, goddefgarwch, a chael eich derbyn mewn un anturiaeth o hwyl gyda thrac sain o glasuron cerddoriaeth bop fel cefndir.

A hithau wedi ennill canmoliaeth drwy’r byd gan feirniaid,  y sioe wobrau-buddugol hon yw un o’r goreuon am ddenu a bodloni’r dorf, ac mae’n llawn glitz, lliw a chwerthin.

The Rocky Horror Show

Mae The Rocky Horror Picture Show wedi bod yn glasur cwlt ers amser maith i selogion ffilmiau a theatrau, fel ei gilydd.  Dechreuodd yr anfadwaith 40 mlynedd yn ôl, ac mae hanes y Dr. Frank N.Furter a’r cwpwl sydd newydd ddyweddïo, Brad a Janet, wedi bod yn gryn ffefryn am ddod â hawliau LGBT i’r amlwg.

Cyn cyrraedd sgriniau sinemâu, dechreuodd The Rocky Horror Show (fel y gelwid ei theitl yn wreiddiol), ar lwyfannau theatrau yn 1973.  Fel y dechreuodd ei phoblogrwydd gynyddu, daeth y sioe ryfeddol yn ffenomen, a daeth yn hysbys fel man diogel i ddynion a merched LGBT ddod ynghyd.  Mae The Rocky Horror Picture Show bellach yn un o hoelion wyth y clasuron cwlt, ac mae’n parhau i ysbrydoli cenedlaethau newydd o gynulleidfaoedd.

A oedd eich hoff sioe chi ar ein rhestr?  Gadewch inni wybod beth yw’ch hoff stori neu gymeriad LGBT chi drosodd ar Twitter @theCentre/@yganolfan neu Facebook