Chwyddwydr ar: Chwefror

Mae gennym oll le i hoffi mis Chwefror – dyna ichi Ddiwrnod Cenedlaethol y Pizza, Dydd San Ffolant, Diwrnod Gweithredoedd ar Hap o Garedigrwydd a Dydd Mawrth Ynyd.

Ac ar ben hynny i gyd, mae gennym lu o sioeau a phrofiadau newydd i’w rhannu yn y Ganolfan. Dyma’n pum dewis uchaf y mis hwn.

WNO Madam Butterfly

Gan ddechrau ar y Chwefror 10, bydd Opera Cenedlaethol Cymru’n cyflwyno clasur llwyfan Joachim Herz, sef Madam Butterfly. Gyda setiau syfrdanol, a stori i danio’r dychymyg, nid yw’n syndod bod yr opera hynod boblogaidd hon wedi bod yn uchel gennym am dros dair degawd.

Pride and Prejudice

Mae’n bryd inni gael ein swyno gan Mr Darcy a phrofi stori serch glasurol Jane Austen, wrth iddi gael ddod yn fyw ar ein llwyfan. Cewch weld Matthew Kelly a Felicity Montagu fel Mr a Mrs Bennet, ac ymgollwch eich hun yn y rhamant, gan ddechrau ar yr Chwefror 21.

 

 

Danza Contemporánea de Cuba

Bydd Danza Contemporánea de Cuba yn gwneud eu hymddangosiad cyntaf yng Nghymru efo ni am ddwy noson, gan ddechrau ar Chwefror 28. Gan gyfuno rhythmau Affro-Garibïaidd, moderniaeth Americanaidd jasaidd a balet Ewropeaidd, mae’r grŵp wedi dod yn brif gwmni dawnsio cyfoes y genedl. Anghofiwch Diversity, mae’r cwmni dawnsio hwn yn arbennig o unigryw, o wefreiddiol ac yn wir werth ei brofi.

 

Hanner tymor: Gardd Bapur

Fe all hi fod yn wastad ychydig bach yn anodd canfod rhywbeth i’r plant ei wneud dros wyliau’r gwanwyn. Os ydych yn chwilio am rywbeth gwahanol, creadigol a diogel rhag dywydd anwadal Cymru, dowch draw i’n gweld. Yn ystod yr wythnos, bydd ymwelwyr yn gallu creu’u campweithiau blodeuog eu hunain i addurno’n gardd bapur. Y darn gorau? Gallwch gymryd rhan yn gyfan gwbl am ddim. Ymunwch â ni rhwng yr Chwefror 20 – 25, 11yb-4yh.

 

Cerddoriaeth fyw

Mae cerddoriaeth fyw agos yn dychwelyd i’r Ganolfan am ail dymor, gan ddechrau ar yr Chwefror 17. Mae’r tymor newydd yn cynnwys artistiaid a samplwyd gan Drake (Gabriel Garzon-Montano), seiniau jas llyfn (Jason Rubello, Julia Biel a Huw V Williams), a ffefrynnau cabaret, Hello Cabaret. Edrychwch ar y rhaglen lawn ac ymunwch â ni am noswaith o wefrau Efrog Newydd yn cwrdd â Soho, eitemau dodrefn moethus a choctels neilltuol.