​Addasiadau stori-i-lwyfan gwerth eu cael!

Mae’n wirionedd a gydnabyddir drwy’r byd i gyd bod pawb yn hoffi stori wych.

Boed hynny’n stori ramantaidd, yn stori drychineb, neu’n stori wefr, mae gan storïau’r gallu i neidio oddi ar y dudalen a dylanwadu ar ein dychmygion, gan ein gwneud yn sychedig am fwy.

O Harry Potter i Great Expectations, mae gan bawb un clasur o lyfr sy’n mynnu’u sylw i gyd tan y dudalen olaf un.

Ac os ydych chithau, fel ninnau, yn hoffi addasiad llwyfan o’ch hoff stori, yna mae ffawd yn gwenu arnoch!

I gyd-daro ag Wythnos Genedlaethol Adrodd Storïau eleni, 2017, sy’n dathlu’r gorau un o adrodd storïau, dyma’r pump uchaf o’n hoff addasiadau llwyfan llên-ysbrydoledig sy’n wir werth eu gweld yn y Ganolfan.

Pride and Prejudice

Mae chwedl ramantaidd glasurol Jane Austen yn sicr o gael gwir garwyr llenyddol yn rhuthro i’r theatr fis Chwefror hwn.

Y perfformiad, a gynhelir o Chwefrof 21 tan Chwefror 25, yw’r arlwy perffaith ar ôl treulio Dydd San Ffolant â’ch Mr Darcy eich hun.

Ac yntau wedi’i addasu ar gyfer y llwyfan gan Simon Reade, mae  Pride and Prejudice yn ei hanelu hi am y Donald Gordon Theatre ar ôl perfformiadau gorlawn yn y Regent’s Park Open Air Theatre yn Llundain.

Yn y prif rolau fel y sêr y mae Tafline Steen fel Elizabeth Bennet, a Benjamin Dilloway fel Mr Darcy.

I’r rheiny oedd wrth eu bodd â’r llyfr, ni ddylid colli’r perfformiad hwn a hynny cyn coffau dau canmlwyddiant marwolaeth Jane Austen ym mis Gorffennaf.

The Curious Incident of the Dog in the Night-Time

Mae’r addasiad a ddenodd ganmoliaeth uchel y beirniaid o’r llyfr a werthodd yn anhygoel wych yn 2003, The Curious Incident of the Dog in the Night Time, ar fin cyrraedd y Ganolfan ym mis Mai ar ôl ennill sawl Gwobr Tony ac Olivier.

Mae’r stori’n dilyn y bachgen 15 mlwydd oed, Christopher, sy’n eithriadol dda mewn Mathemateg  ond sy’n methu ag ymdrin â bywyd beunyddiol. Fodd bynnag, pan amheuir ef o lofruddio ci ei gymydog, fe eir ag ef ar daith sy’n troi’i fyd y tu chwithig allan.

Addasir y nofel ar gyfer y llwyfan gan Simon Stephens ac fe’i cyfarwyddir gan Marianne Elliott, yn dilyn perfformiad clodwiw’r stori yn y Theatr Genedlaethol.

Bydd y sioe’n rhedeg o Fai 2 tan Fai 6 yn y Donald Gordon Theatre.

Jane Eyre

Mae hoff arwres lenyddol pawb yn barod i adael ei hôl ar y Ganolfan fis Mehefin hwn.

Daw cymeriad arloesol Charlotte Bronte, sef Jane Eyre, yn fyw ar y llwyfan o Fehefin 27 tan Orffennaf 1.

Mae’r cynhyrchiad, a gyfarwyddir gan Sally Cookson, yn ei hanelu hi am Gaerdydd ar ôl tymor o ganmoliaeth uchel gan y beirniaid yn y Theatr Genedlaethol.

Mae’r cynhyrchiad beiddgar a dynamig yn dilyn brwydr un wraig annibynnol dros ryddid a chyflawniad.

Eir â’r ail-ddychmygu hyn o nofel glasurol 1847 i’r llwyfan gan y Theatr Genedlaethol ac Old Vic Bryste.

Wicked

Mae The Wicked Witch of the West yn paratoi i hedfan yn ei hôl i Gaerdydd Nos Galan Gaeaf hwn.

Mae’r sioe llwyfan a enillodd wobrau lawer, Wicked, yn barod i fwrw’i swyngyfaredd hudol dros gynulleidfaoedd unwaith eto o Hydref 31.

Seilir y cynhyrchiad uchel ei glod ar lyfr 1995 Gregory Maguire, sef Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West, a ysbrydolwyd gan The Wonderful Wizard of Oz gan L Frank Baum.

Ers iddo ymddangos yn Broadway 14 blynedd yn ôl, mae wedi swyno cynulleidfaoedd.

Yn awr, mae’n paratoi i ddychwelyd i’r Ganolfan am y tro cyntaf ers iddo wefreiddio cynulleidfaoedd Cymru yn 2013.

Dangosir y sioe fythgofiadwy, sy’n gyforiog o ffefrynnau cerddorol yn cynnwys Defying Gravity, tan y o Dachwedd 24.

Gofalwch nad ydych yn colli’r cynhyrchiad hwn a dorrodd record – neu rydych yn sicr o’ch cael eich hun yn llawn cenfigen!

War Horse

Mae addasiad o’r nofel sy’n annwyl i lawer, War Horse, gan Michael Morpurgo yn anrhydeddu’r llwyfan yng Nghaerdydd ar ôl rhediad a dorrodd record yn y West End yn Llundain.

Ar ôl wyth mlynedd lwyddiannus yn y brifddinas, caiff y sioe ei llwyfannu yn y Ganolfan o Orffennaf 4 tan Orffennaf 28, 2018.

Mae’r stori, a addaswyd ar gyfer y llwyfan gan Nick Stafford, yn mynd â chynulleidfaoedd ar daith sy’n llawn emosiwn o gefn gwlad Swydd Dyfnaint i ffosydd Ffrainc yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Mae’n cynnwys cerddoriaeth gyffrous a chaneuon o’r galon, gyda’r Handspring Puppet Company o Dde Affrica’n dod â’r ceffylau maint go iawn arwrol i’r llwyfan.