The Mirror Crack’d gan Agatha Christie yn dod i’r llwyfan

Mirror-Crack'd-1080x1080Mae Canolfan Mileniwm Cymru a Wiltshire Creative yn falch o gyhoeddi’r addasiad i lwyfan cyntaf yng ngwledydd Prydain o The Mirror Crack’d from Side to Side, y nofel gyffro Miss Marple boblogaidd gan Agatha Christie.

Bydd stori ddirgel eiconig Marple, gan yr awdur sydd wedi gwerthu’r mwyaf o lyfrau erioed, yn cael ei haddasu ar gyfer y llwyfan gan Rachel Wagstaff  a’i chyfarwyddo gan Melly Still. Dyma fydd y dangosiad cyntaf o The Mirror Crack’d yn Ewrop, a bydd yn agor yn y Playhouse, Caersallog ar 15 Chwefror, cyn teithio i Ddulyn, Caergrawnt a Chaerdydd. Bydd Noson Agoriadol The Mirror Crack’d ar 25 o Fawrth.

Meddai Graeme Farrow, Cyfarwyddwr Artistig Canolfan Mileniwm Cymru:
“Rydyn ni’n llawn cyffro wrth feddwl am ddod â Marple ddeinamig a hynod fodern i’r llwyfan, a chael gweithio unwaith eto gyda Rachel Wagstaff a Melly Still. Dyma hefyd fydd ein cywaith cyntaf gyda Wiltshire Creative. Mae cyd-gynhyrchu ar draws gwledydd a rhanbarthau yn arbennig o bwysig er mwyn creu gwaith newydd heddiw. Rydyn ni’n gobeithio y bydd The Mirror Crack’d yn cynnig tro newydd yn y stori i gefnogwyr Agatha Christie, ac yn denu cynulleidfaoedd newydd at ei gwaith.”

The Mirror Crack’d gan Agatha Christie yn dod i’r llwyfan

Agatha Christie’s Mirror Crack’d heads to the stage

Mirror-Crack'd-1080x1080Wales Millennium Centre and Wiltshire Creative are thrilled to announce the first ever UK stage adaptation of Agatha Christie’s much-loved Miss Marple thriller, A Mirror Crack’d will open at Salisbury Playhouse on 15 February before touring to Dublin, Cambridge and Cardiff (March 25th).

Adapted for the stage by Rachel Wagstraff and directed by Melly Still, The Mirror Crack’d will be a European Premiere.

Graeme Farrow, Artistic Director, Wales Millennium said;
“We are hugely excited to bring a dynamic, thoroughly modern Marple to the stage and to work again with Rachel Wagstaff and Melly Still. This is also our first collaboration with Wiltshire Creative. Co-producing across nations and regions is extremely important in order to create new work today. We hope that The Mirror Crack’d will provide Agatha Christie fans with a new twist and attract new audiences to her work”.

Agatha Christie’s Mirror Crack’d heads to the stage

Chwyddwydr Mis Mai

Yma yn y Ganolfan, mae gennym bawb, o’r canwr Americanaidd o’i gorun i’w sawdl, Don McLean, i Nigel Havers, a hyd yn oed y perfformiwr sy’n mesmereiddio, Derren Brown, yn mynd ar y llwyfan.

A chydag amserlen lawn o ddawnsio, cerddorfa, jas, a theatr sydd wedi ennill gwobr yn rhan o’r arlwy, ni fydd arnoch eisiau colli dim o gwbl!

Dyma rai o’n huchafbwyntiau ar gyfer mis Mai ….

Chwyddwydr Mis Mai

May Spotlight

Here at the Centre we’ve got everyone from all American singer Don McLean to Nigel Havers, and even the mesmerising Derren Brown taking to the stage.

And with a full schedule of dance, orchestral, jazz, and award-winning theatre lined up, you won’t want to miss out!

Here are some of our highlights for May ….

May Spotlight

Spotlight April

Goodbye March and hello April– and spring has certainly sprung here at the Centre!

This month we’ve got something for everyone including comedy, romance, history, opera and dance.

We’ve also got a whole lot of family fun – check out our Easter blog.

Here’s a sneak peek at some of our highlights …

Spotlight April

Chwyddwydr ar fis Ebrill

Ffarwél i fis Mawrth a chroeso i fis Ebrill – ac mae’r gwanwyn yn sicr wedi cyrraedd, yma yn y Ganolfan!

Y mis hwn, mae gennym rywbeth ar gyfer pawb, yn cynnwys comedi, rhamant, hanes, opera a dawns.

Mae gennym hefyd lawer iawn o hwyl i’r teulu – cymerwch olwg ar ein blog Pasg.

Dyma gipolwg chwim ar rai o’n huchafbwyntiau …

  Chwyddwydr ar fis Ebrill