Meet the team

In our series of blogs where we profile some of the many talented members of staff we have here at the Centre, we delve deeper into the world of Serena Grainger, our Customer Experience Manager.

Meet the team

Chwyddwydr ar Fedi

Bydd y mis hwn yn fis Medi i’w gofio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru gydag adloniant o gicio uchel a chwerthin llond bol oddi wrth rai o brif berfformwyr y genedl.

Bydd Caroline Flack yn gwneud ei gorau glas yn y sioe Brydeinig ardderchog, Crazy For You, ynghyd â Tom Chambers o Strictly, tra bod y digrifwr gwobr-fuddugol, Rhod Gilbert, yn sicr o gael gwared ag iselder Medi ichi.

Yn olaf, fe gaiff bywyd trefol ei ddyrchafu i uchelderau newydd wrth i dynwaredwyr drymio â llais, artistiaid, sgrialwyr a throellwyr disgiau berfformio ar ben maes parcio aml-lawr fel rhan o Break the Bay.

Mae mis Medi yn llawn i’r entrychion – fe fyddech yn wallgof i’w golli!

Chwyddwydr ar Fedi

Spotlight on September

This month will be a September to remember at the Wales Millennium Centre with high-kicking, side-splitting, entertainment from some of the nation’s top performers.

Caroline Flack will be putting her best foot forward in the UK smash hit Crazy For You, along with Strictly’s Tom Chambers, while award-winning comedian Rhod Gilbert is certain to banish the September blues.

Finally, urban life will be elevated to new heights when beatboxers, artists, skateboarders and DJs perform at the top of a multi-storey car park as part of Break the Bay.

September is packed to the rafters – You’d be crazy to miss it!

Spotlight on September

5 rheswm pam mae Hairspray wedi ysbrydoli cynulleidfaoedd

Dros yr wythnos diwethaf, fe gafodd Canolfan Mileniwm Cymru ei chludo i Baltimore, 1962 ar gyfer y cynhyrchiad o Hairspray, y bu disgwyl mawr amdano.  Mae gwalltiau mawr, lleisiau mawr a phersonoliaethau mawr yn disgleirio trwy’r sioe gerdd wrth iddi adrodd hanes y Tracy Turnblad ifanc a’i breuddwydion i ddawnsio’i ffordd i fod ar ‘The Corny Collins Show’.  Os nad ydych wedi gweld y sioe eto, mae yna eto amser, ond tan hynny, dyma pam rydym yn ei hoffi…

Er ei bod yn enwog am ei gwisgoedd gwych eu hysbrydoliaeth, perfformiadau cerddorol bywiog a chymeriadau cu, credadwy, yn aml fe ddisgrifir y cynhyrchiad, sydd wedi ennill Gwobr Tony, fel bywiocach na bywyd, ond nid dim ond gwaith o ddihangdod ewynnog ydi o.  O dan y gwallt mawr ac ysbryd y chwedegau, mae’r hud yn y diwylliant pop, wrth i’r sioe bortreadu America ar drothwy newid.

5 rheswm pam mae Hairspray wedi ysbrydoli cynulleidfaoedd